اسکانو

[:en]تاثیر رنگ سبز بر دکوراسیون منزل[:de]

تاثیر رنگ سبز بر دکوراسیون منزل

[:]
[:en]

رنگ سبز دارای آرامشی از جنس طبیعت است، آرامشی که به واسطه استفاده از این رنگ فوق العاده تمام قسمت های مختلف خانه را در بر خواهد گرفت. سبز دارای گستره رنگ بسیار زیادی از جمله سبز متمایل به طوسی، سبز زیتونی، سبز متمایل به زرد، سبز یشمی و … می باشد، که برای هر سلیقه ای یک تناژ رنگی بخصوصی در بر دارد. طبق مطالعات انجام شده رنگ سبز پس از رنگ آبی محبوبترین رنگ بین افراد می باشد، و به دلیل اینکه در طبیعت این رنگ بیش از رنگ های دیگر وجود دارد، چشم انسان قدرت تشخیص رنگ سبز را بیش از دیگر رنگها دارد.

رنگ سبز در فرهنگ های مختلف نماد چیست

%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-2

در برخی از فرهنگ های آسیایی رنگ سبز نماد بیماری است، و برای از بین بردن حالات بیمارگونه در این رنگ، از رنگ های تناژ قرمز در کنار آن بکار می برند. در برخی از فرهنگ های سرخ پوستی آمریکا رنگ وفاداری بوده، و در بین مردم این قبیله دارای جایگاه خاصی می باشد. هندو ها نیز از رنگ سبز زمردی برای نقطه انرژی و رها شدن آزادانه عشق از دورن افراد بهره می گیرند.

رنگ سبز محرک خلاقیت

%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-3

به گفته روانشناسان و کارشناسان رنگ، تناژ رنگی سبز حتی اندک، باعث می شود پردازش های ذهنی برای انجام کارهای خلاقانه شروع به کار کرده و در نتیجه انسان حتی با دیدن کمترین مقدار از این رنگ زیبا هم در فعالیت های نوآورانه خلاق عمل کند. بنابراین پیشنهاد می شود اگر می خواهید در محیطی کار کنید که نیاز به خلاقیت بیش از پیش دارید، حتما مقداری از رنگ سبز را در آن محیط بکار ببرید؛ به طور مثال اتاق کار و یا آشپزخانه به شدت محیط هایی هستند که رنگ سبز برایشان مناسب می باشد.

رنگ سبز مناسب چه محیط هایی است

%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-4

رنگ سبز به دلیل داشتن انرژی بالا و آرامشی بی نظیر برای اتاق های مطالعه بسیار مناسب می باشد، برای این کار می توانید کتابخانه را به رنگ سبز تغییر دهید و یا از کاناپه ای سبز رنگ در اتاق مطالعه خود بهره بگیرید، و در هنگام مطالعه آرامشی بی نظیر را تجربه کنید.

%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-5توجه کنید همیشه به صورت غالب از یک رنگ در دکوراسیون استفاده نکنید؛ از ترکیب های رنگی متفاوت برای دکوراسیون بهره بگیرید، رنگ سبز در مرکز چرخه رنگی قرار گرفته و از سردی بیش از حد آبی و گرمی بیش از حد زرد می کاهد، به همین منظور این رنگ را متوازن کننده دیگر رنگها می خوانند، از این رنگ زیبا در کنار دیگر رنگها و بخصوص رنگ سفید در فضای حمام خود بهره بگیرید، و به واسطه آن آرامش و زیبایی بسیار زیادی را به فضای خود بدهید.

%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-6نیازی نیست حتما از رنگ سبز برای کل دیوارها استفاده کنید، و یا کل مبلمان خانه خود را سبز انتخاب کنید؛ تکه وسایل سبز رنگ نیز می تواند طراوت و زیبایی را به خانه شما ببخشد، اگر در منزل خود پنجره های بلند و رو به سبزی بیرون از خانه دارید، در آن قسمت از خانه از رنگ سبز بهره ببرید و به این واسطه پیوندی جالب بین محیط داخل خانه و بیرون از آن ایجاد کنید.

%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-7

[:de]

رنگ سبز دارای آرامشی از جنس طبیعت است، آرامشی که به واسطه استفاده از این رنگ فوق العاده تمام قسمت های مختلف خانه را در بر خواهد گرفت. سبز دارای گستره رنگ بسیار زیادی از جمله سبز متمایل به طوسی، سبز زیتونی، سبز متمایل به زرد، سبز یشمی و … می باشد، که برای هر سلیقه ای یک تناژ رنگی بخصوصی در بر دارد. طبق مطالعات انجام شده رنگ سبز پس از رنگ آبی محبوبترین رنگ بین افراد می باشد، و به دلیل اینکه در طبیعت این رنگ بیش از رنگ های دیگر وجود دارد، چشم انسان قدرت تشخیص رنگ سبز را بیش از دیگر رنگها دارد.

رنگ سبز در فرهنگ های مختلف نماد چیست

%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-2

در برخی از فرهنگ های آسیایی رنگ سبز نماد بیماری است، و برای از بین بردن حالات بیمارگونه در این رنگ، از رنگ های تناژ قرمز در کنار آن بکار می برند. در برخی از فرهنگ های سرخ پوستی آمریکا رنگ وفاداری بوده، و در بین مردم این قبیله دارای جایگاه خاصی می باشد. هندو ها نیز از رنگ سبز زمردی برای نقطه انرژی و رها شدن آزادانه عشق از دورن افراد بهره می گیرند.

رنگ سبز محرک خلاقیت

%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-3

به گفته روانشناسان و کارشناسان رنگ، تناژ رنگی سبز حتی اندک، باعث می شود پردازش های ذهنی برای انجام کارهای خلاقانه شروع به کار کرده و در نتیجه انسان حتی با دیدن کمترین مقدار از این رنگ زیبا هم در فعالیت های نوآورانه خلاق عمل کند. بنابراین پیشنهاد می شود اگر می خواهید در محیطی کار کنید که نیاز به خلاقیت بیش از پیش دارید، حتما مقداری از رنگ سبز را در آن محیط بکار ببرید؛ به طور مثال اتاق کار و یا آشپزخانه به شدت محیط هایی هستند که رنگ سبز برایشان مناسب می باشد.

رنگ سبز مناسب چه محیط هایی است

%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-4

رنگ سبز به دلیل داشتن انرژی بالا و آرامشی بی نظیر برای اتاق های مطالعه بسیار مناسب می باشد، برای این کار می توانید کتابخانه را به رنگ سبز تغییر دهید و یا از کاناپه ای سبز رنگ در اتاق مطالعه خود بهره بگیرید، و در هنگام مطالعه آرامشی بی نظیر را تجربه کنید.

%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-5توجه کنید همیشه به صورت غالب از یک رنگ در دکوراسیون استفاده نکنید؛ از ترکیب های رنگی متفاوت برای دکوراسیون بهره بگیرید، رنگ سبز در مرکز چرخه رنگی قرار گرفته و از سردی بیش از حد آبی و گرمی بیش از حد زرد می کاهد، به همین منظور این رنگ را متوازن کننده دیگر رنگها می خوانند، از این رنگ زیبا در کنار دیگر رنگها و بخصوص رنگ سفید در فضای حمام خود بهره بگیرید، و به واسطه آن آرامش و زیبایی بسیار زیادی را به فضای خود بدهید.

%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-6نیازی نیست حتما از رنگ سبز برای کل دیوارها استفاده کنید، و یا کل مبلمان خانه خود را سبز انتخاب کنید؛ تکه وسایل سبز رنگ نیز می تواند طراوت و زیبایی را به خانه شما ببخشد، اگر در منزل خود پنجره های بلند و رو به سبزی بیرون از خانه دارید، در آن قسمت از خانه از رنگ سبز بهره ببرید و به این واسطه پیوندی جالب بین محیط داخل خانه و بیرون از آن ایجاد کنید.

%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-7

[:]

ارسال دیدگاه

avatar
  Subscribe  
من را خبردار کن از

[:en]درباره‌ی اسکانو[:de]درباره ما[:]

[:en] اسکانو، نخستین وبسایت جست‌وجوی هوشمند ملک با استانداردهای بین المللی در ایران است. با توجه به توسعه روزافزون کسب و کارها، تبلیغات به عنوان یکی از اساسی‌ترین ابزارهای پیشرفت آن اهمیت بسیار دارد. هر چند تبلیغات در حوزه املاک و مستغلات موضوعی تازه نیست، اما با گسترش هر چه بیشتر رسانه‌های ارتباطی، اهمیت آن افزایش یافته است. از سویی دیگر می‌توان گفت بازار مسکن، چه در حوزه مصرف و چه در حوزه سرمایه‌گذاری، سهم قابل توجهی در زندگی مردم دارد لیکن بازاریابی در این صنعت وسیع، تاکنون با تکیه بر ابزارهای سنتی انجام شده است. اسکانو با هدف ایجاد تحول در این عرصه فعالیت خود را آغاز و موفق شده است تا سطح خدمات آنلاین در عرصه تجارت الکترونیک را ارتقاء داده و رتبه نخست در ارائه ی این خدمات در حوزه مسکن را از آن خود نماید. اسکانو در نظر دارد با اطلاع رسانی درباره املاک قابل معامله در شهرهای مختلف ایران، فرآیند خرید، فروش و اجاره را برای همه متقاضیان بازار مسکن به شیوه‌ای نوین فراهم کند.[:de]اسکانو، نخستین وب‌سایت و اپلیکیشن جستجوی هوشمند ملک با استانداردهای بین المللی در ایران است. اسکانو در نظر دارد با اطلاع رسانی درباره املاک قابل معامله در شهرهای مختلف ایران، فرآیند خرید، فروش و اجاره را برای همه متقاضیان بازار مسکن به شیوه‌ای نوین فراهم کند.[:]