اسکانو

[:en]شرایط پرداخت تسهیلات ساخت بدون سپرده به انبوه‌ سازان[:de]

شرایط پرداخت تسهیلات ساخت بدون سپرده به انبوه‌ سازان

[:]
[:en]

طبق گزارشات منتشر شده، انبوه سازان به عنوان سازندگان واجد شرایط دریافت تسهیلات ساخت بدون سپرده بانک مسکن، می توانند متناسب با حجم طرح، از دوره های زمانی مختلف برای دریافت این نوع از تسهیلات مشارکت اقدام کنند. این دوره برای وام های ساخت بدون سپرده، بر حسب تعداد واحدهای مسکونی که در پروژه ساختمانی تعریف شده، می تواند از 12 ماه تا 36 ماه متغیر باشد.

 1. برای ساخت و سازهایی که حداکثر 5 واحد مسکونی در پروژه ساختمانیشان تعریف شده باشد، مدت اولیه ای برابر با 12 ماه برای قراردادهای مشارکت مدنی در نظر گرفته می شود. روابط عمومی بانک مسکن همچنین اعلام کرده که برای پروژه هایی که دارای 6 تا 20 واحد مسکونی هستند، حداکثر مدت زمانی که با آنها داده می شود 18 ماه است، و سازنده باید از زمان دریافت تسهیلات بدون سپرده تا 18 ماه پروژه را تکمیل کند و سپس باید به فروش اقساطی و بازپرداخت وام دریافتی اقدام کند.
 2. بر اساس این طرح زمانبندی به گونه ای انجام می شود که پروژه های پر واحد که عملیات ساخت آنها زمانبر است، بتوانند در دوره های زمانی طولانی تری از این تسهیلات استفاده کنند. به این منظور بر اساس ضوابط تعیین شده، مدت زمان اولیه قرارداد مشارکت برای پروژه های 21 تا 50 واحدی، 51 تا 100 واحدی و همچنین 101 واحدی و بیشتر نیز به ترتیب معادل 24 ماه،‌ 30 ماه و 36 ماه در نظر گرفته شده است. نرخ سود این تسهیلات 18 درصد در نظر گرفته شده است.
 3. در تهران و چند کلان شهر دیگر شامل کرج، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان،‌ برای ساخت و سازهای سنتی که روش معمول ساختمان سازی می باشد، به ازای هر واحد مسکونی، 100 میلیون تومان وام ساخت به سازنده پرداخت می شود؛ همچنین لازم به ذکر است در این شهرها، برای پروژه هایی که به روش صنعتی احداث می شود، سقف تسهیلات معادل 130 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. سقف این تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی به چند روش سنتی، صنعتی، فناوریهای نوین و انتقال تکنولوژی انجام می شود و میزان سقف این تسهیلات تا حد زیادی تابع شهر محل ساخت می باشد.
 4. صنعتی سازی در تعاریف بانک مسکن شامل روش های پیش ساخته، پیش مونتاژ و کاربرد فناوری های نوین و فناوری های مورد تایید و دارای گواهی نامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشد، که به عنوان معیاری برای پذیرش طرح های صنعتی سازی در نظر گرفته خواهد شد.
 5. در تهران و کلان شهرهای دیگر که نامبرده شد، اگر سازندگان از تکنولوژی های انتقالی به کشور در زمینه صنعت ساختمان و روش هایی که به ارتقا بهره وری در مصرف انرژی منتهی می شوند استفاده کنند، به ازای ساخت هر واحد مسکونی 150 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده به آنها پرداخت می شود.
 6. در جزیره کیش و قشم نیز سقف مبالغ دریافتی برای این نوع از تسهیلات مشخص شده، و برای سنتی سازی مسکن تسهیلات 100 میلیون تومانی، برای صنعتی سازی وام 120 میلیونی و برای تکنولوژی های نوین نیز وام 120 میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد مسکونی پرداخت می شود.
 7. در شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و سایر مناطق آزاد کشور نیز سقف دریافت وام بدون سپرده، برای سنتی سازی با سقف 90 میلیون تومان، برای پروژه های صنعتی سازی 110 میلیون تومان و برای استفاده از تکنولوژی های نوین نیز وام 130 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
 8. در سایر شهرها این سقف مبلغ، 70 میلیون تومان برای پروژه های سنتی سازی، 90 میلیون تومان برای صنعتی سازی، 100 میلیون تومان برای فناوری های نوین، به ازای ساخت هر واحد مسکونی پرداخت می شود.
 9. در مناطق شهری کمتر توسعه یافته، برای پروژه های سنتی سازی، وام 50 میلیون تومانی و برای صنعتی سازی و انتقال تکنولوژی نوین وام 70 میلیون تومانی به ازای هر واحد مسکونی، به انبوه ساز پرداخت می شود.

[:de]

طبق گزارشات منتشر شده، انبوه سازان به عنوان سازندگان واجد شرایط دریافت تسهیلات ساخت بدون سپرده بانک مسکن، می توانند متناسب با حجم طرح، از دوره های زمانی مختلف برای دریافت این نوع از تسهیلات مشارکت اقدام کنند. این دوره برای وام های ساخت بدون سپرده، بر حسب تعداد واحدهای مسکونی که در پروژه ساختمانی تعریف شده، می تواند از 12 ماه تا 36 ماه متغیر باشد.

 1. برای ساخت و سازهایی که حداکثر 5 واحد مسکونی در پروژه ساختمانیشان تعریف شده باشد، مدت اولیه ای برابر با 12 ماه برای قراردادهای مشارکت مدنی در نظر گرفته می شود. روابط عمومی بانک مسکن همچنین اعلام کرده که برای پروژه هایی که دارای 6 تا 20 واحد مسکونی هستند، حداکثر مدت زمانی که با آنها داده می شود 18 ماه است، و سازنده باید از زمان دریافت تسهیلات بدون سپرده تا 18 ماه پروژه را تکمیل کند و سپس باید به فروش اقساطی و بازپرداخت وام دریافتی اقدام کند.
 2. بر اساس این طرح زمانبندی به گونه ای انجام می شود که پروژه های پر واحد که عملیات ساخت آنها زمانبر است، بتوانند در دوره های زمانی طولانی تری از این تسهیلات استفاده کنند. به این منظور بر اساس ضوابط تعیین شده، مدت زمان اولیه قرارداد مشارکت برای پروژه های 21 تا 50 واحدی، 51 تا 100 واحدی و همچنین 101 واحدی و بیشتر نیز به ترتیب معادل 24 ماه،‌ 30 ماه و 36 ماه در نظر گرفته شده است. نرخ سود این تسهیلات 18 درصد در نظر گرفته شده است.
 3. در تهران و چند کلان شهر دیگر شامل کرج، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان،‌ برای ساخت و سازهای سنتی که روش معمول ساختمان سازی می باشد، به ازای هر واحد مسکونی، 100 میلیون تومان وام ساخت به سازنده پرداخت می شود؛ همچنین لازم به ذکر است در این شهرها، برای پروژه هایی که به روش صنعتی احداث می شود، سقف تسهیلات معادل 130 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. سقف این تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی به چند روش سنتی، صنعتی، فناوریهای نوین و انتقال تکنولوژی انجام می شود و میزان سقف این تسهیلات تا حد زیادی تابع شهر محل ساخت می باشد.
 4. صنعتی سازی در تعاریف بانک مسکن شامل روش های پیش ساخته، پیش مونتاژ و کاربرد فناوری های نوین و فناوری های مورد تایید و دارای گواهی نامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشد، که به عنوان معیاری برای پذیرش طرح های صنعتی سازی در نظر گرفته خواهد شد.
 5. در تهران و کلان شهرهای دیگر که نامبرده شد، اگر سازندگان از تکنولوژی های انتقالی به کشور در زمینه صنعت ساختمان و روش هایی که به ارتقا بهره وری در مصرف انرژی منتهی می شوند استفاده کنند، به ازای ساخت هر واحد مسکونی 150 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده به آنها پرداخت می شود.
 6. در جزیره کیش و قشم نیز سقف مبالغ دریافتی برای این نوع از تسهیلات مشخص شده، و برای سنتی سازی مسکن تسهیلات 100 میلیون تومانی، برای صنعتی سازی وام 120 میلیونی و برای تکنولوژی های نوین نیز وام 120 میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد مسکونی پرداخت می شود.
 7. در شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و سایر مناطق آزاد کشور نیز سقف دریافت وام بدون سپرده، برای سنتی سازی با سقف 90 میلیون تومان، برای پروژه های صنعتی سازی 110 میلیون تومان و برای استفاده از تکنولوژی های نوین نیز وام 130 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
 8. در سایر شهرها این سقف مبلغ، 70 میلیون تومان برای پروژه های سنتی سازی، 90 میلیون تومان برای صنعتی سازی، 100 میلیون تومان برای فناوری های نوین، به ازای ساخت هر واحد مسکونی پرداخت می شود.
 9. در مناطق شهری کمتر توسعه یافته، برای پروژه های سنتی سازی، وام 50 میلیون تومانی و برای صنعتی سازی و انتقال تکنولوژی نوین وام 70 میلیون تومانی به ازای هر واحد مسکونی، به انبوه ساز پرداخت می شود.

[:]

ارسال دیدگاه

avatar
  Subscribe  
من را خبردار کن از

[:en]درباره‌ی اسکانو[:de]درباره ما[:]

[:en] اسکانو، نخستین وبسایت جست‌وجوی هوشمند ملک با استانداردهای بین المللی در ایران است. با توجه به توسعه روزافزون کسب و کارها، تبلیغات به عنوان یکی از اساسی‌ترین ابزارهای پیشرفت آن اهمیت بسیار دارد. هر چند تبلیغات در حوزه املاک و مستغلات موضوعی تازه نیست، اما با گسترش هر چه بیشتر رسانه‌های ارتباطی، اهمیت آن افزایش یافته است. از سویی دیگر می‌توان گفت بازار مسکن، چه در حوزه مصرف و چه در حوزه سرمایه‌گذاری، سهم قابل توجهی در زندگی مردم دارد لیکن بازاریابی در این صنعت وسیع، تاکنون با تکیه بر ابزارهای سنتی انجام شده است. اسکانو با هدف ایجاد تحول در این عرصه فعالیت خود را آغاز و موفق شده است تا سطح خدمات آنلاین در عرصه تجارت الکترونیک را ارتقاء داده و رتبه نخست در ارائه ی این خدمات در حوزه مسکن را از آن خود نماید. اسکانو در نظر دارد با اطلاع رسانی درباره املاک قابل معامله در شهرهای مختلف ایران، فرآیند خرید، فروش و اجاره را برای همه متقاضیان بازار مسکن به شیوه‌ای نوین فراهم کند.[:de]اسکانو، نخستین وب‌سایت و اپلیکیشن جستجوی هوشمند ملک با استانداردهای بین المللی در ایران است. اسکانو در نظر دارد با اطلاع رسانی درباره املاک قابل معامله در شهرهای مختلف ایران، فرآیند خرید، فروش و اجاره را برای همه متقاضیان بازار مسکن به شیوه‌ای نوین فراهم کند.[:]