اسکانو

[:en]کلیسای ساگرادا فامیلیا یکی از شگفت انگیزترین بناهای جهان واقع در بارسلون[:de]

کلیسای ساگرادا فامیلیا یکی از شگفت انگیزترین بناهای جهان واقع در بارسلون

[:]
[:en]

اطلاعات کلی کلیسای ساگرادا فامیلیا

کلیسای ساگرادا فامیلیا به معنای خانواده مقدس بوده و علاوه بر اینکه یکی از بزرگترین کلیساهای کشور اسپانیاست، به دلیل نوع معماری شگفت انگیزش یکی از جاذبه های بسیار مشهور گردشگری در شهر بارسلون نیز می باشد. این کلیسای زیبا هنوز نیمه تمام است و انتظار می رود بخش های مانده از آن تا سال ۲۰۲۶ تکمیل و تبدیل به یکی از شگفت انگیزترین بناهای جهان شود.

%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af

ساراگادا فامیلیا توسط آنتونی گائودی  طراحی شده است و این طراح از سال ۱۸۸۳ کار خود را بر روی این طرح آغاز کرده، و ۱۵ سال آخر عمر خود را صرف تلاش برای این اثر بی نظیر کرده است. بعد از فوت وی نیز عملیات ساخت این بنا همچنان ادامه یافت، اما جنگ داخلی اسپانیا  در سال ۱۹۳۶ موجب توقف کار شد، و بخش هایی از این بنا در هرج و مرج های جنگ خراب شد. بر اساس آماری توسط  روزنامه ی الپریودیکو دو کاتالنیا، در سال ۲۰۰۴ حدود دو میلیون و بیست و شش هزار نفر از این کلیسای نیمه ساخته دیدن کرده اند که این امر باعث شده این بنا به یکی از معروفترین و پر جاذبه ترین بناهای تاریخی در اسپانیا تبدیل شود.

طراحی کلیسای ساگرادا فامیلیا

%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af

تمام بخش های مختلف این بنا نشان از آیین مسیحیت دارد، و آخرین شاهکار آن هم جایگاه مقدس عالم مسیحیت است که در تمامی برج های آن مجسمه های مریم مقدس، و در بزرگترین برج مجسمه حضرت مسیح ساخته شده است. این بنا دارای ۱۸ برج است، و هر کدام از آن ها به ترتیب بلندی بیانگر و نماینده  دوازده یار حضرت مسیح، چهار کاتب انجیل و مریم مقدس هستند و بلندترین آن متعلق به حضرت مسیح (ع) می باشد. طبق طرح اصلی این بنا برجی که متعلق به مریم مقدس است باید کوتاه تر از کاتبین انجیل باشد.

نمای سر در بنا کلیسای ساگرادا فامیلیاپ

%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af

در این کلیسا شاهد سه سر در بزرگ خواهید بود، این سر درها با نام های سر در ولادت مسیح (ع) در شرق، سر در عظمت و شکوه در جنوب( هنوز در حال تکمیل است) و سردر عشق و ایمان به حضرت در غرب نامیده می شوند. در بین سردرهای ساخته شده، سر در ولادت قبل از توقف کار در سال ۱۹۳۵ ساخته شد و در بر دارنده ایده اصلی گائودی می باشد، اما به همین اندازه سر در عشق و ایمان دستخوش کم لطفی هایی شده و مشخصه هایی از نازیبایی را با خود به دوش می کشد.

معماری داخل بنا کلیسای ساگرادا فامیلیا

%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af

نقشه این کلیسا متاثر از سمبل صلیب می باشد که دارای ۵ راهرو است. این کلیسا دارای یک گنبد اصلی می باشد که طول آن به ۴۵ متر می رسد و این در حالیست که گنبد کناری دارای اندازه ای ۳۰ متری می باشد. سالن جانبی دارای ۳ راهرو می باشد که ستون های آن در یک فضا و چهارچوب ۷.۵ متری  بنا شده اند.

%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af

در این بین ستون محراب در بنای دل ویلار ساخته شده و در فضای سالن جانبی قرار داده نشده است. بخش دیگری از این بنا که هنوز هم در دست ساخت می باشد سالن میانی بوده و دارای  چهار ستون  مرکزی ساخته شده از سنگ آذرین و  به شکل هذلولی می باشد، که خود این بنا نیز توسط ۱۲ بنای هذلولی دیگر که دو حلقه را تشکیل می دهند احاطه شده است.

%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af

گنبد اصلی و محراب کلیسا به گونه ای ساخته شده اند که بازدید کنندگان در بدو ورود بتوانند طاق گنبد سالن اصلی و سالن میانی و محراب را ببینند، همچنین اندازه گنبد اصلی و محراب به ترتیب ۶۰ متر و ۷۵ متر است، که گنبد محراب دارای شکلی هذلولی می باشد.[:de]

اطلاعات کلی کلیسای ساگرادا فامیلیا

کلیسای ساگرادا فامیلیا  به معنای خانواده مقدس بوده و علاوه بر اینکه یکی از بزرگترین کلیساهای کشور اسپانیاست، به دلیل نوع معماری شگفت انگیزش یکی از جاذبه های بسیار مشهور گردشگری در شهر بارسلون نیز می باشد. این کلیسای زیبا هنوز نیمه تمام است و انتظار می رود بخش های مانده از آن تا سال ۲۰۲۶ تکمیل شوند.

%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af

ساراگادا فامیلیا توسط آنتونی گائودی  طراحی شده است و این طراح از سال ۱۸۸۳ کار خود را بر روی این طرح آغاز کرده، و ۱۵ سال آخر عمر خود را صرف تلاش برای این اثر بی نظیر کرده است. بعد از فوت وی نیز عملیات ساخت این بنا همچنان ادامه یافت، اما جنگ داخلی اسپانیا  در سال ۱۹۳۶ موجب توقف کار شد، و بخش هایی از این بنا در هرج و مرج های جنگ خراب شد. بر اساس آماری توسط  روزنامه ی الپریودیکو دو کاتالنیا، در سال ۲۰۰۴ حدود دو میلیون و بیست و شش هزار نفر از این کلیسای نیمه ساخته دیدن کرده اند که این امر باعث شده این بنا به یکی از معروفترین و پر جاذبه ترین بناهای تاریخی در اسپانیا تبدیل شود.

طراحی کلیسای ساگرادا فامیلیا

%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af

تمام بخش های مختلف این بنا نشان از آیین مسیحیت دارد، و آخرین شاهکار آن هم جایگاه مقدس عالم مسیحیت است که در تمامی برج های آن مجسمه های مریم مقدس، و در بزرگترین برج مجسمه حضرت مسیح ساخته شده است. این بنا دارای ۱۸ برج است، و هر کدام از آن ها به ترتیب بلندی بیانگر و نماینده  دوازده یار حضرت مسیح، چهار کاتب انجیل و مریم مقدس هستند و بلندترین آن متعلق به حضرت مسیح (ع) می باشد. طبق طرح اصلی این بنا برجی که متعلق به مریم مقدس است باید کوتاه تر از کاتبین انجیل باشد.

نمای سر در بنا کلیسای ساگرادا فامیلیاپ

%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af

در این کلیسا شاهد سه سر در بزرگ خواهید بود، این سر درها با نام های سر در ولادت مسیح (ع) در شرق، سر در عظمت و شکوه در جنوب( هنوز در حال تکمیل است) و سردر عشق و ایمان به حضرت در غرب نامیده می شوند. در بین سردرهای ساخته شده، سر در ولادت قبل از توقف کار در سال ۱۹۳۵ ساخته شد و در بر دارنده ایده اصلی گائودی می باشد، اما به همین اندازه سر در عشق و ایمان دستخوش کم لطفی هایی شده و مشخصه هایی از نازیبایی را با خود به دوش می کشد.

معماری داخل بنا کلیسای ساگرادا فامیلیا

%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af

نقشه این کلیسا متاثر از سمبل صلیب می باشد که دارای ۵ راهرو است. این کلیسا دارای یک گنبد اصلی می باشد که طول آن به ۴۵ متر می رسد و این در حالیست که گنبد کناری دارای اندازه ای ۳۰ متری می باشد. سالن جانبی دارای ۳ راهرو می باشد که ستون های آن در یک فضا و چهارچوب ۷.۵ متری  بنا شده اند.

%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af

در این بین ستون محراب در بنای دل ویلار ساخته شده و در فضای سالن جانبی قرار داده نشده است. بخش دیگری از این بنا که هنوز هم در دست ساخت می باشد سالن میانی بوده و دارای  چهار ستون  مرکزی ساخته شده از سنگ آذرین و  به شکل هذلولی می باشد، که خود این بنا نیز توسط ۱۲ بنای هذلولی دیگر که دو حلقه را تشکیل می دهند احاطه شده است.

%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af

گنبد اصلی و محراب کلیسا به گونه ای ساخته شده اند که بازدید کنندگان در بدو ورود بتوانند طاق گنبد سالن اصلی و سالن میانی و محراب را ببینند، همچنین اندازه گنبد اصلی و محراب به ترتیب ۶۰ متر و ۷۵ متر است، که گنبد محراب دارای شکلی هذلولی می باشد.[:]

ارسال دیدگاه

avatar
  Subscribe  
من را خبردار کن از

[:en]درباره‌ی اسکانو[:de]درباره ما[:]

[:en] اسکانو، نخستین وبسایت جست‌وجوی هوشمند ملک با استانداردهای بین المللی در ایران است. با توجه به توسعه روزافزون کسب و کارها، تبلیغات به عنوان یکی از اساسی‌ترین ابزارهای پیشرفت آن اهمیت بسیار دارد. هر چند تبلیغات در حوزه املاک و مستغلات موضوعی تازه نیست، اما با گسترش هر چه بیشتر رسانه‌های ارتباطی، اهمیت آن افزایش یافته است. از سویی دیگر می‌توان گفت بازار مسکن، چه در حوزه مصرف و چه در حوزه سرمایه‌گذاری، سهم قابل توجهی در زندگی مردم دارد لیکن بازاریابی در این صنعت وسیع، تاکنون با تکیه بر ابزارهای سنتی انجام شده است. اسکانو با هدف ایجاد تحول در این عرصه فعالیت خود را آغاز و موفق شده است تا سطح خدمات آنلاین در عرصه تجارت الکترونیک را ارتقاء داده و رتبه نخست در ارائه ی این خدمات در حوزه مسکن را از آن خود نماید. اسکانو در نظر دارد با اطلاع رسانی درباره املاک قابل معامله در شهرهای مختلف ایران، فرآیند خرید، فروش و اجاره را برای همه متقاضیان بازار مسکن به شیوه‌ای نوین فراهم کند.[:de]اسکانو، نخستین وب‌سایت و اپلیکیشن جستجوی هوشمند ملک با استانداردهای بین المللی در ایران است. اسکانو در نظر دارد با اطلاع رسانی درباره املاک قابل معامله در شهرهای مختلف ایران، فرآیند خرید، فروش و اجاره را برای همه متقاضیان بازار مسکن به شیوه‌ای نوین فراهم کند.[:]